Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Haugaland Bilsenter AS. Behandlingsansvarlig ihht personvernopplysningsloven:
Haugaland Bilsenter AS
Org. nr. 962135501
Kontakt: post@haugalandbilsenter.no

Haugaland Bilsenter AS tar ditt personvern på alvor. Som behandlingsansvarlig vil vi sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen.

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, epostadresse, kommunikasjon, kjøpshistorikk, finansielle opplysninger eller teknisk informasjon når du bruker våre nettjenester.

Personopplysningsloven stiller krav om at enhver behandling av personopplysninger må ha et lovlig behandlingsgrunnlag. Haugaland Bilsenter AS sitt grunnlag for å behandle personopplysninger vil i all hovedsak i henhold til personopplysningsloven GDPR artikkel 6 bestå av samtykke, berettiget interesse eller oppfylle avtale med den registrerte. Videre kan det være særforhold hvor vi er pålagt i lov å behandle personopplysninger. (Eks. regnskapsloven og lov om hvitvasking)

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

1 Hvilke opplysninger samler vi inn?

Her er kategoriene av personopplysninger vi samler inn:
Kontaktopplysninger (eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer)
Kjøpsinformasjon (eks. bilmodell, produkter og forespurte tjenester)
Finansielle opplysninger (eks. ved søknad om billån eller leasing)
Brukeratferd (haugalandbilsenter.no)

2 Formål med behandling av opplysningene

I tabellen under ser dere til hvilke formål Haugaland Bilsenter AS behandler personopplysninger:

Formål

Behandlingsgrunnlag

Definere og behandle et tilbud på produkter og tjenester du er interessert i

Samtykke/avtale

Besvare en forespørsel fra deg

Samtykke/avtale

Behandle din bestilling av produkt eller tjeneste på aakrabil.no

Samtykke/avtale

Administrere kundeforholdet

Samtykke/avtale

Sende deg informasjon du har bedt om, serviceinnkallinger og/eller relevante tilbud basert på ditt kundeforhold

Samtykke/avtale

Gjennomføre kundetilfredshets-undersøkelser

Berettiget interesse

Måle effekt av annonser, salg og tjenester

Samtykke/avtale

I hvor lang tid vi lagrer personopplysningene dine, er avhengig av hvilket formål som ligger til grunn for en viss behandling av personopplysningene dine. Vi lagrer ikke opplysningene dine lengre enn det vi har rett til i henhold til personvernlovgivningen, annen relevant lovgivning, regler og retningslinjer fra ulike myndigheter eller anbefalinger fra bransjeorgan.

3 Hvem deler vi opplysningene med?

For å forbedre servicen vår samt for administrasjon av kundeforholdet kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere. I denne anledning legger vi stor vekt på å sikre at de beskytter informasjonen din i like stor grad som vi gjør. Dette ivaretas i databehandleravtaler mellom Haugaland Bilsenter AS (behandlingsansvarlig) og samarbeidspartner (databehandler)

3.1. Tjenesteleverandører
Vi deler informasjon med selskaper som leverer tjenester på våre vegne (databehandlere). Dette omfatter drifting av nettsted, e-posttjenester, markedsføring, støtte til premietrekninger, konkurranser og andre kampanjer, revisjon, dataanalyse, kundeservice, kunde- og tilfredshetsundersøkelser. Disse selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.

3.2. Bilimportører
Vi deler informasjon med våre til enhver tids gjeldende bilimportører. Dette omfatter person- og kjøretøyopplysninger. Selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.

3.3 Finansiering av bilkjøp
Haugaland Bilsenter AS samarbeider med Santander Consumer Bank AS («Santander»), Brage Finans og DNB om finansiering av bilkjøp. Dersom du velger å finansiere ditt bilkjøp vil det innhentes flere opplysninger om deg, som for eksempel navn, personnummer og kredittopplysninger. Santander, Brage Finans eller DNB er behandlingsansvarlig for alle opplysninger som innhentes og brukes for dette formålet.

Behandlingsgrunnlaget for Santanders, Brage Finans og DNBs bruk av slik informasjon, er at personopplysningene er nødvendige for å inngå, gjennomføre og administrere finansieringsavtalen med deg, i samsvar med GDPR artikkel 6(1)(b).

En fullstendig oversikt over hvordan disse selskapene behandler dine personopplysninger, inkludert hvilke personopplysninger som brukes, hvem du kan kontakte og hvilke rettigheter du har, er tilgjengelig på:
https://www.santanderconsumer.no/personvern/
https://brage.no/privat/personvernregler/
https://www.dnb.no/om-oss/personvern.html

3.4 Etterlevelse av lovregler og sikkerhet
I henhold til lov, rettsprosess, rettstvist og/eller på forespørsel fra allmennheten og myndighetene i og utenfor landet du bor i, kan vi måtte oppgi din personlige informasjon på grunnlag av nasjonal sikkerhet, opprettholdelse av lov og orden eller andre spørsmål av allmenn interesse. Vi vil informere deg i slike tilfeller, så fremt dette er tillatt i henhold til lov.

3.5 Overføring utenfor EU/EØS-land
Ovennevnte deling kan innebære at dine personopplysninger overføres land utenfor EU/EØS-området. Haugaland Bilsenter AS legger særlig vekt på at dine personopplysninger behandles korrekt. Av denne grunn, i tilfeller hvor informasjonen overføres til land utenfor EU/EØS-området, vil våre importører benytte EUs modellklausuler.

4 Samtykke til nyhetsbrev og direkte markedsføring

For å holde deg oppdatert kan vi, når du samtykker til det eller det foreligger et eksisterende kundeforhold i henhold til markedsføringsloven § 15, bruke opplysningene du oppgir til direkte markedsføring. Det inkluderer nyhetsbrev og relevante tilbud samt arrangementer på e-post, telefon, SMS, post/brev. Du kan endre eller oppheve ditt samtykke når som helst via lenke i e-post/SMS eller ved å kontakte vårt kundesenter på 52 70 60 00.

5 Hvilke rettigheter har du?

I tilknytning til formålene som er nevnt ovenfor har du rett til å be om innsyn i, korrigering eller sletting av de personopplysninger vi behandler. Du kan også be om at dine personopplysninger ikke skal behandles, eller be om at behandlingen begrenses. I tillegg har du rett til å be om å få dine personopplysninger utlevert i et standard format.
Du har et ansvar for å oppgi riktige, nøyaktige og fullstendige opplysninger og for å holde dem oppdatert. Du kan oppdatere personopplysningene dine ved å kontakte vårt kundesenter på 52814000
Ved eventuelle forespørsler eller klager knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi deg om å sende en e-post til post@haugalandbilsenter.no
Sist, men ikke minst, har du også rett til å klage til de relevante personvernmyndighetene ved behov.

6 haugalandbilsenter.no –  statistikk og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker haugalandbilsenter.no.

Til hjelp i dette arbeidet bruker vi informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Ingen av informasjonskapslene vi bruker for drift av nettstedet gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

6.1 Hva slags informasjon lagres?
I informasjonskapslene vil det bli lagret opplysninger om: IP adresse, valgt nettleser, operativsystemer samt data over besøkte undersider og dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere brukeren. For å analysere informasjonen, bruker vi blant annet analyseverktøyet Google Analytics. Programmene bruker informasjonskapsler, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes. Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

6.2 Slik kan du unngå cookies
Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere cookies automatisk. Se webleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at om du velger å utelukke cookies, vil flere av funksjonene på haugalandbilsenter.no ikke fungere.

Ved å bruke nettsiden haugalandbilsenter.no samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

7 Informasjonssikkerhet

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

8 Oppdatering av personvernerklæring

Haugaland Bilsenter AS forbeholder seg retten til å oppdatere personvernerklæringen med jevne mellomrom. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere den på nytt.